Landelijke bijeenkomst Kansrijke Start

Op donderdag 6 februari 2020 vindt de volgende landelijke bijeenkomst Kansrijke Start plaats.Tijdens deze bijeenkomst wordt verder ingezoomd op het vormen van een lokale coalitie, het samenwerken tussen het medisch en sociaal domein, het signaleren en bereiken van kwetsbare ouders en vele andere onderdelen uit Kansrijke Start.

Na de lancering van het actieprogramma Kansrijke Start eind 2018 vond in april 2019 de landelijke Startbijeenkomst lokale coalities plaats. Nu – negen kansrijke maanden verder – wordt in februari 2020 een volgende landelijke conferentie georganiseerd. In deze conferentie gaan we samen verder aan de slag met Kansrijke Start: ieder kind verdient een optimale kans op een goede en gezonde toekomst.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens de conferentie op 6 februari 2020 ontmoeten alle betrokkenen van het programma elkaar en bieden wij u handvatten en kennis aan voor uw gezamenlijke aanpak. Het belooft een inspirerende dag te worden waarbij u naast een plenair deel, ook workshops kunt volgen en ervaringen kunt uitwisselen. De conferentie wordt georganiseerd door VWS in samenwerking met Pharos en het College Perinatale Zorg. Een greep uit het programma:

De minister van VWS, Hugo de Jonge, gaat met een aantal van jullie in gesprek over de ontwikkelingen van de afgelopen 9 maanden en welke stappen nodig zijn voor het vormen van lokale coalities.
Gemeenten delen hun ervaringen en belangrijkste tips voor het vormen van lokale coalities.
Diverse workshops die verder inzoomen op geschikte interventies in de periode voor, tijdens en na de zwangerschap
Leden van de landelijke coalitie gaan met u in gesprek over een kansrijke start voor kinderen.
Tijdens de pauzes is het mogelijk elkaar op te zoeken en ervaringen uit te wisselen op het ’Verbindingsplein’. Na de lunch kunt u diverse workshops volgen. Na uw aanmelding ontvangt u per mail informatie over de workshops en een link om u voor de workshops in te schrijven.

Voor wie?
U en uw lokale partners zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie. Voor een kansrijke start is samenwerking vanuit meerdere disciplines en domeinen essentieel. Wethouders en beleidsmedewerkers van gemeenten, adviseurs van GGD’en, professionals uit de geboortezorg en het jeugddomein en partijen uit het sociaal domein (zoals onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, participatie) die (gaan) deelnemen aan een lokale coalitie Kansrijke Start zijn van harte welkom op deze conferentie.

Praktische info

Website: https://www.aanmelder.nl/kansrijkestart2020

Datum: 6 februari 2020

Locatie

de rijtuigenloods
Piet Mondriaanplein 61
Amersfoort

Deel dit evenement