Perined Congres 2024

Op 11 april a.s. organiseert Perined haar congres op landgoed Zonheuvel te Doorn.

Aan het einde van de dag zal Ger de Winter, directeur van Perined, afscheid nemen en gaan genieten van zijn welverdiende pensioen.

 

Programma:

Workshops:

Back to the future – gegevens vastleggen in de geboortezorg
In deze workshop gaan we in op de ICT-techniek die we vandaag en in de toekomst (gaan) gebruiken om vastgelegde gegevens uit te wisselen: naar Perined, maar juist ook tussen zorgverleners en naar de zwangere. De techniek verandert, maar wat blijft – en wat centraal staat in de workshop – is hoe we gegevens zo goed mogelijk kunnen vastleggen om benodigde informatie adequaat beschikbaar te stellen voor al deze doeleinden.

Ouderbetrokkenheid bij kwaliteitsverbetering
Hoe neem je de ouder mee tijdens de zorg? Hoe werkt ouderinbreng bij de perinatale audit? Hoe meten we cliëntervaringen en wat kan je met de uitkomsten van de PREM?

mijnPerined: haal alles er uit wat er in zit
Deze workshop is bedoeld voor zorgverleners/kwaliteitsmedewerkers en anderen die al van mijnPerined gebruik maken.
Log in op je eigen laptop en klik mee door mijnPerined met de experts in spiegelinformatie.

Van signaleren naar verbeteren
Hoe zet je een PDCA-cyclus op? Welke methodiek kun je gebruiken? En hoe kun je SMART formuleren?

Wetenschapscafé
Presentaties over aantal wetenschappeliljke onderzoeken op basis van data uit audit en registratie.

Aanmelden evenement

Praktische info

Website: https://www.perined.nl/congres

Datum: 11 april 2024
Tijd: 09:00 - 18:00

Locatie

Landgoed Zonheuvel

Doorn
Aanmelden evenement

Deel dit evenement