Minisymposium ‘Een goede start voor iedereen’

Het Verloskundig Samenwerkingsverband Reinier (VSV Reinier) heeft de afgelopen 2,5 jaar een actiegericht onderzoek gehouden naar prenatale huisbezoeken. Dit hebben zij gedaan in samenwerking met hun partners uit het sociaal domein: de gemeente Delft, de Jeugdgezondheidszorg, het medisch domein en de Haagse Hogeschool, zodat we alle pasgeboren kinderen een optimale start van het leven kunnen bieden door problemen al voor de geboorte op te lossen of te verminderen.

Door het onderzoek is geleerd wat (aanstaande) ouders belangrijk vinden in de zorg en ondersteuning tijdens de zwangerschap en hoe professionals hierin met elkaar kunnen samenwerken.
Ook zijn er nieuwe werkwijzen ontwikkeld, bijvoorbeeld een laagdrempelige kennismaking met de jeugdgezondheidszorg bij de verloskundige en overdracht tussen verloskundigen en kraamzorg.

Wil je kijken hoe die werkwijzen passen in jouw werk? Of vind je het leuk om anderen te ontmoeten die ook werken aan betere prenatale zorg? Je bent van harte welkom!

Aanmelden kan via: vsvreinier@rdgg.nl onder vermelding van symposium, naam, e-mailadres, functie en organisatie.

 

Meer informatie over het minisymposium>>

Praktische info

Datum: 31 mei 2024
Tijd: 13:00 - 17:00

Deel dit evenement