Kennistafel digitale gegevensuitwisseling JGZ en geboortezorg

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren zijn in 2020 landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Eén van de afspraken is het uitvoeren van een impactanalyse. Deze analyse is inmiddels afgerond en de uitkomsten zijn verwerkt in een factsheet. De impactanalyse wordt verder toegelicht in een kennistafel die op 6 juli 2021 wordt georganiseerd. Tijdens deze kennistafel komt ook de deelname van de JGZ aan regionale partnerschappen én de uitwisseling tussen de geboortezorg en JGZ aan bod.

Tijdens een online kennistafel op dinsdag 6 juli van 15:30 – 17:00 uur worden de uitkomsten van de impactanalyse toegelicht. De kennistafel is bedoeld voor zorgverleners en zorgorganisaties uit de JGZ en de geboortezorg. De betrokken partijen, ActiZ, GGD GHOR Nederland, NCJ en VIPP Babyconnect, gaan daarnaast in op de deelname van JGZ organisaties aan de regionale partnerschappen die de subsidie VIPP Babyconnect hebben aangevraagd. Ook de digitale gegevensuitwisseling tussen de geboortezorg en JGZ staat op het programma.

Wil jij deelnemen aan deze kennistafel? Meld je dan aan door een mail te sturen naar: aanmelden@carecodex.org. Je ontvangt dan een bevestiging én de link waarmee je online kunt deelnemen.

Praktische info

Website: https://babyconnect.org/agenda/kennistafel-uitwisseling-jgz-en-geboortezorg/

Datum: 6 juli 2021
Tijd: 15:30 - 17:00

Deel dit evenement