Bijeenkomst Regionale Oncologienetwerken & Integrale Geboortezorgorganisaties

Integrale zorg of netwerkvorming is hot in de zorg. Twee initiatieven, te weten de ”IGO’s” in de geboortezorg en de oncologienetwerken hebben in een verkennend gesprek vastgesteld dat er veel overlap zit in de onderwerpen waar ze mee bezig zijn. Alle reden dus om een bijeenkomst te organiseren waarbij we elkaar kunnen informeren en inspireren. Waar we van elkaar kunnen leren!

In deze bijeenkomst presenteren de oncologienetwerken hun rapport en vertellen over de vier pilots die nu zijn gestart. De thema’s die zij verkennen betreffen enerzijds de bekostiging van netwerken en financiering en anderzijds het meten van kwaliteit en kunnen benchmarken. Twee promovendi presenteren hun oriëntatie op netwerkbekostiging hier in Nederland en wereldwijd.

Vanuit de geboortezorg wordt verteld over de IGO’s (integrale geboortezorg organisatie) en de stand van zaken rond integrale bekostiging volgens de experimentele beleidsregel integrale geboortezorg. Daarnaast in het kader van kwaliteit vertellen we over de Zorgstandaard integrale geboortezorg met daarin passende indicatoren en monitoring. Er is volop gelegenheid om elkaar vragen te stellen

De bijeenkomst is voor betrokkenen en geïnteresseerden over deze experimenten. U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst bij Emma Krol via secretariaat@collegepz.nl

Na aanmelding ontvangt u het programma van de bijeenkomst.

Praktische info

Datum: 28 november 2019
Tijd: 14:00 - 17:00

Locatie

CPZ
Oudlaan 4
3565 GA, Utrecht

Deel dit evenement