4e Landelijke conferentie Kansrijke Start

Ruim 2,5 jaar na de laatste fysieke conferentie van het actieprogramma Kansrijke Start vindt de 4e Landelijke conferentie van Kansrijke Start op maandag 13 juni van 12.30u – 17.00u (inclusief lunch en met aansluitend borrel) bij Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht! De conferentie zal volledig fysiek plaatsvinden.

Tijdens de conferentie zal staatssecretaris Maarten van Ooijen – naast vele andere sprekers – ingaan op de vervolgaanpak Kansrijke Start voor de komende jaren van dit kabinet. Daarbij zal het belang van informele steun, dichtbij in de wijk rondom het (aanstaande) gezin centraal staan tijdens deze conferentie. Ook zal veel aandacht besteed worden aan het betrekken van de (aanstaande) ouders en ervaringsdeskundigheid bij de lokale aanpak en het belang van luisteren naar hun ervaringen. We hopen je met mooie voorbeelden en verhalen te inspireren en te enthousiasmeren om in je eigen werk (verder) aan de slag te gaan met deze belangrijke thema’s. Daarnaast zal er volop ruimte en tijd worden ingepland om te netwerken en elkaar te ontmoeten.

De conferentie wordt net als de voorgaande edities samen met Pharos en het College Perinatale Zorg (CPZ) georganiseerd. Het CPZ zal op 12 oktober 2022 in samenwerking met Pharos, NCJ en VWS ook een conferentie over Kansrijke Start organiseren. De twee conferenties zijn inhoudelijk aanvullend op elkaar; waar op 13 juni de informele steun (inclusief de samenwerking met formele steun) en het betrekken van ouders en ervaringsdeskundigheid centraal staat, gaat het op 12 oktober vooral over vakmanschap van de professional en samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein tijdens de eerste 1000 dagen. Noteer 12 oktober dus ook alvast in je agenda.

Programma

Gedurende de pauzemomenten is er een informatiemarkt

12:30u Inloop met lunch

13:30u Start inhoudelijk programma met als focus: het belang van informele steun tijdens de 1e 1000 dagen

  • interview met staatssecretaris Maarten van Ooijen
  • inspirerende keynotespeakers
  • aansprekende praktijkvoorbeelden
  • interview met ouders/ervaringsdeskundigen

17:00u Netwerkborrel

Het complete programma voor ‘Kansrijke Start Dichtbij’ op 13 juni wordt de komende periode verder aangevuld en vind je op deze website.

Aanmelden evenement

Praktische info

Website: https://kansrijkestartdichtbij.evenementenbureauvws.nl/

Datum: 13 juni 2022
Tijd: 12:30 - 17:00

Locatie

Kinepolis Jaarbeurs, Utrecht
Jaarbeursboulevard 300
Utrecht
Aanmelden evenement

Deel dit evenement