Agenda voor de Geboortezorg 2018-2022

Integrale geboortezorg: ‘Samen bevalt beter!

Deze agenda is opgesteld door de samenwerkende partijen Bo Geboortzorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland onder regie van het College Perinatale Zorg.

In deze Agenda spreken wij onze gezamenlijke ambities uit om – aansluitend op onze samenwerking in het kader van het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte ‘Een goed begin’uit 2009 – de Nederlandse Geboortezorg nog verder te versterken, met als motto ‘Samen bevalt beter!’