Afscheid Geri Bonhof van CPZ

Geri Bonhof neemt na zes jaar afscheid van het CPZ. Tijdens een klein en aimabel diner overhandigde Geri de voorzittershamer aan Marjolein ten Kroode. We spraken Geri een paar dagen later en keken terug op een verbindende avond. (foto’s Rebke Klokke https://www.arebkeoriginal.com/)

SvA: Hoe anders is het CPZ van vandaag ten opzichte van de organisatie die je precies zes jaar geleden aantrof?

GB: Op 1 oktober 2016 was het stof van de bestuurlijke crisis in de geboortezorg– rond de vaststelling van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg – nog nauwelijks neergedaald. Eén van de partijen had het vertrouwen opgezegd. Er moest ontzettend veel gebeuren om de zorgstandaard te implementeren. Er was een zeer onderbezet bureau.

SvA: Werk aan de winkel dus?

GB: Zeker. De voorzitter/directeur van het CPZ was opgestapt. Er moest gewerkt worden aan nieuw bestuurlijk vertrouwen, aan een gezamenlijke strategische agenda en er moest een kundig bureau komen.

SvA: Hoe kijk je nu terug op die enorme opdracht die er lag?

GB: Het mooie van afscheid nemen is dat je met afstand naar een proces kunt kijken. Als je er middenin zit, lijken de uitdagingen weerbarstig. Nu ik er met enige afstand op kan terugblikken, zie ik hoe ontzettend veel er is gebeurd: De Zorgstandaard kwam er; is inmiddels geëvalueerd; de indicatorenset meet steeds strakker en preciezer wat hij moet meten, de geboortezorg heeft een veel prominentere positie binnen het zorgveld, cliëntparticipatie staat goed op de kaart, de verbinding met het sociaal domein is tot stand gebracht, digitale gegevensuitwisseling is aangejaagd en de informatiefunctie van het CPZ is uitgegroeid tot een professionele en prominente pijler. Het CPZ beschikt over een stevig, professioneel bureau, met veel kennis van zaken en een uitgebreid netwerk, dat- samen met anderen- de afgesproken output en ondersteuning die het belooft ook lévert. En het bestuur is uitgegroeid tot een bestuur met voeten in het veld en met verbinding tot de landelijke geboortezorgpartijen. Het CPZ heeft verbinding gemaakt met belangrijke stakeholders als het Zorginstituut Nederland, NZA, wetenschappers, VSV Federatie en het sociaal domein.

SvA: En dát die verbinding met partijen en stakeholders in de geboortezorg is gemaakt, bleek heel duidelijk tijdens je afscheidsdiner.

GB: Ja, in die zin stond de avond symbool voor de verbindingen die zijn gelegd in de afgelopen jaren. Ik heb het zeer gewaardeerd dat er zoveel partijen aanwezig waren. CPZ deelnemers, VWS, Kansrijke Start, ZiN en de Federatie van VSV’s waren blij elkaar weer te zien, spraken lovende woorden. Die woorden werden tot mij gericht maar gáán natuurlijk niet over mij. Verbindingen leg je sámen. Het gaat om de wil om met elkaar in contact te treden en samen de geboortezorg beter te maken voor moeder en kind. Het deed me goed om die gezamenlijke wil te voelen en te horen die avond. Het is ook nodig. Als we de perinatale mortaliteit en morbiditeit willen verminderen, de kwaliteit hoogwaardig willen houden en ook nog de capaciteitsproblematiek het hoofd willen bieden, dan moeten we bij de invulling van integrale geboortezorg vanuit een eenduidige visie gaan werken. De tijd waarin onderdelen uit (bijvoorbeeld) de zorgstandaard door meerdere disciplines en partijen verschillend en nog steeds vanuit het eigen perspectief en belang wordt geïnterpreteerd, moeten we echt achter ons laten.

SvA; Is die eenduidige visie op integrale geboortezorg je belangrijkste wens voor de toekomst?

GB: Dat is een belangrijke voorwaarde. Het is zeker niet de enige. Bij de evaluatie van de Zorgstandaard concludeerden we  dat er nog een groot aantal onderdelen van de ZIG niet is ingevuld omdat randvoorwaarden ontbreken om tot een invulling te komen. Wij maken ons zorgen over het feit dat de ontwikkeling en professionalisering van een aantal VSV’s sterk achterblijft bij de oorspronkelijke planning en over de vraag of de financiële middelen voldoende zijn om alle taken in te vullen die VSV’s in de krijgen toegewezen. Ook zijn systemen in de zorg nog onvoldoende lijn- en domeinoverstijgend georganiseerd om daadwerkelijk tot integrale geboortezorg te komen. Er is dringend inzet nodig op verbetering van de gegevensuitwisseling, sturingsinformatie en passende bekostiging om de samenwerking te faciliteren.

SvA: Dat klinkt als een forse opdracht voor je opvolger, Marjolein ten Kroode.

GB: Begrijp me niet verkeerd! Er is heel veel gedaan in de geboortezorg. De samenwerking binnen de VSV’s en de verankering in de regio’s is sterk verbeterd. De samenwerking op landelijk niveau loopt soepeler… Maar we zijn er nog niet! Er zijn ook nieuwe uitdagingen. Ik noemde net al de toegankelijkheid van de zorg. Die staat meer en meer onder druk. Maar ook bijvoorbeeld de toegenomen sociaal-maatschappelijke problematiek is een factor om rekening mee te houden. Ik zou daarom het geboortezorgveld heel graag de tijdens mijn afscheid uitgesproken wijze woorden van Sjaak Wijma (voorzitter ZiN) willen meegeven: Het CPZ is uitgegroeid tot een partij die op de kaart staat. Het is een partij om naar te luisteren. Ik gun het CPZ en ik gun het geboortezorgveld dat het CPZ richtinggevend wordt. Ik denk dat Wijma daar de spijker op zijn kop slaat. De geboortezorg zal een richtinggevende partij nodig hebben de komende jaren. Ik ben er trots op te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het CPZ. Een partij die deze rol kan vervullen.

Het was mij een eer en genoegen. <