Persbericht

Utrecht | 17 juni 2020

16 regionale SAZ ziekenhuizen startten samen met eerstelijns verloskundigen waardegedreven zorg programma geboortezorg

Het SAZ waardegedreven zorg programma is wederom uitgebreid, nu met het thema geboortezorg.

Zestien regionale SAZ ziekenhuizen participeren in dit programma en bij twaalf ziekenhuizen zijn vanaf het begin ook eerstelijns verloskundigenpraktijken betrokken. Door onderlinge benchmark van bestaande data en uitwisseling van goede voorbeelden verbeteren zij de geboortezorg nog verder en zetten zo weer een volgende stap richting integrale geboortezorg.

Op 10 juni kwamen ruim 70 zorgprofessionals, zoals gynaecologen en eerste- en tweedelijns verloskundigen uit 16 regio’s online bijeen in een digitale spiegelbijeenkomst als start van het programma. In deze spiegelbijeenkomst zijn de prestaties van de deelnemende organisaties open en transparant besproken aan de hand van benchmarks op uitkomsten en kostendrijvers. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst is onder andere gesproken over indicatiestelling episiotomie, preventie van een (sub)totaalruptuur en de begeleiding na een ruptuur.

De deelnemers wisselden enthousiast goede voorbeelden uit en gaan op basis van de verworven inzichten verbetertrajecten opzetten, niet alleen in het ziekenhuis, maar over de hele keten. Gedurende 18 maanden blijven zij kennis met elkaar uitwisselen en bij elkaar in de keuken kijken om van elkaar te leren.

Bijzonder aan het programma:

  • Er wordt gewerkt met bestaande data van klinische uitkomsten op basis van de Perined kwaliteitsregistratie en kostendrijvers op basis van de DBC registratie. Zo leidt deelname aan het programma niet tot extra registratielast.
  • Deelname van zo’n groot aantal ziekenhuizen en regionale samenwerkingsverbanden (VSV’s/IGO). De regionale SAZ ziekenhuizen zijn onderling goed te vergelijken, ook al hebben ze elk hun couleur locale. Ze hebben een vergelijkbare organisatie van zorg, soort patiënten en verankering in de regio.
  • De samenwerking met de eerstelijns verloskundigenpraktijken, waardoor de organisaties kunnen gaan kijken naar de opbrengsten en waardevermeerdering over de gehele keten. Streven is dat alle deelnemende ziekenhuizen deelnemen met de eerstelijns verloskundigenpraktijken uit hun VSV/IGO.
  • De unieke uitwisseling en het leren van elkaar leidt tot kwalitatief betere zorg voor de zwangere vrouw en haar kindje.

Enthousiaste deelnemers

Deelnemers zijn enthousiast over deelname aan het programma en de eerste spiegelbijeenkomst:

“Het geeft inspiratie om met elkaar door te spreken over hoe je in de verschillende ziekenhuizen beleid voert op de onderwerpen. Door het dashboard en het uitdiepen van de thema’s kun je op een snelle manier werken aan verdere verbetering van zorg.” aldus Pauline Haga, projectleider Saxenburgh Medisch Centrum.

Ook de verloskundigen kijken uit naar verdere uitwisseling. Lianne Zondag, verloskundige bij verloskundigenpraktijk De Toekomst in Geldermalsen voegt toe: “Het programma geeft input uit de praktijk, het is praktisch ingestoken en prikkelend”.

“Als gynaecoloog vind ik het bijzonder om nu op een open en transparante manier uitkomsten van de geboortezorg met elkaar te vergelijken en te zien op welke punten we van elkaar kunnen leren“ zegt Peter van Gessel, gynaecoloog in Bravis ziekenhuis.

Over het SAZ programma waardegedreven zorg

De regionale SAZ ziekenhuizen zijn in 2018 in samenwerking met Value2Health gestart met het programma waardegedreven zorg. Value2Health zorgt voor interactieve dashboards zodat de ziekenhuizen laagdrempelig toegang krijgen tot informatie over hun eigen prestaties ten opzichte van een benchmark, de andere deelnemende ziekenhuizen, en het verloop over de tijd. Zorgprofessionals uit de deelnemende ziekenhuizen participeren in de voorbereiding.

Het programma is in 2018 gestart voor de patiëntgroepen darmkanker en heupfractuur. In 2020 zijn er inmiddels 22 SAZ ziekenhuizen actief in het waardegedreven zorg programma. Zij werken samen op zeven patiëntgroepen: darmkanker, heupfractuur, borstkanker, galblaas, liesbreuk, geboortezorg en hartfalen.

De deelnemende SAZ ziekenhuizen aan het programma Geboortezorg zijn:

ADRZ; Antonius Zorggroep, Beatrixziekenhuis – Rivas Zorggroep, Bravis ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Laurentius ziekenhuis, Saxenburgh Medisch Centrum, SJG Weert, St. Anna Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Treant zorggroep, Tjongerschans ziekenhuis Heerenveen, Zaans Medisch Centrum, Ziekenhuis Amstelland, Ziekenhuis Rivierenland Tiel

De deelnemende verloskundigenpraktijken zijn hier terug te vinden op de SAZ-website.

Kijk ook voor meer informatie op de website