Demonstratie capaciteitsdashboard regio

Dit is een opname van het webinar van het callcentrum en capaciteitsdashboard integrale geboortezorg van de ROAZ-regio Zuid West Nederland. Uitgezonden tijdens een Teams-sessie op 26 maart 2020

In zeer korte tijd is een online dashboard ontwikkeld met actuele kwantitatieve informatie over beschikbare capaciteit in de verloskundige en neonatologische zorg in alle VSV’s en aangesloten ziekenhuizen in de regio. Daarnaast is er een regionaal callcentrum ingericht dat alle geboortezorgpartners uit de regio ondersteunt bij overdrachten van binnen en buiten de regio. Op 26 maart is dit dashboard en callcentrum in gebruik genomen en ervaringen zijn gedeeld in een demonstratie van het capaciteitsdashboard COVID19 geboortezorg zuidwest Nederland