Programmaraad VSV Nijmegen e.o

Details

Type: Semi-open
Opgericht op: 19 januari 2016
Werkgebieden: Geboortezorg
Specialisme(n): Voorzitten vergadering, Verloskunde 1e lijn, Verloskunde 2de lijn, Communicatie, Scholing

De programmaraad VSV Nijmgegen e.o is een groep met professionals uit alle geledingen van de Integrale geboortezorg.
Met vertegenwoordigers uit de beide Nijmeegse ziekenhuizen; CWZ en Radboudumc, cooperatieve verloskundigen Nijmegen e.o, twee kraamzorgaanbieders en GGD afdeling JGZ.

Boven/naast de programmaraad staat het bestuur. Hierin zitten de directeuren van de vijf partijen.

Onder de programmaraad vallen de verschilende VSV werkgroepen. Een aantal reeds bestaand, een aantal nieuw op te richten.
Van elke werkgroep zit een vertegenwoordiger in de programmaraad.

De programmaraad heeft als doel de visie / doelen van het VSV Nijmegen e.o te realiseren.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open werkgroep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.
Organisatie: Kraamzorg Zuid-Gelderland
Functie: Manager strategie en ontwikkeling
Organisatie: Kraamzorg Zuid Gelderland
Functie: Secretaresse Bestuur en Programmaraad SAMEN NIJMEGEN
Home Home
Actueel
KennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten