Home Wegwijzer kwaliteitssyteem

Wegwijzer voor inrichting kwaliteitssysteem voor integrale geboortezorg

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat VSV’s/IGO’s kwaliteitsbevordering en kwaliteitsbewaking vanaf januari 2018 planmatig en gestructureerd moeten aanpakken. Maar hoe doe je dat? Waar moet je dan aan denken? En hoe kom je gezamenlijk tot verbeterplannen om de kwaliteit van zorg te verbeteren? Eind vorig jaar hebben de IGO-pioniers als hulpmiddel een stappenplan kwaliteitsmanagementsysteem voor integrale geboortezorg ontwikkeld. Om VSV’s/IGO’s verder te ondersteunen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem in de praktijk is nu ook een digitale wegwijzer beschikbaar. In deze wegwijzer wordt elke stap nader toegelicht en gelinkt naar documenten die daarbij kunnen helpen. In de planning aan het eind van de wegwijzer staat wat er jaarlijks gedaan moet worden om per 1 januari 2020 te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg.  

Deze wegwijzer is een product van de IGO-pioniers, ontwikkeld door het Jan van Es Instituut (Inge Boesveld) in samenwerking met het College Perinatale Zorg.