Home Taakherschikking over de gehele ket…

Taakherschikking over de gehele keten

In het meerjarenbeleidsplan van de VSV of IGO worden taakherschikkingsmogelijkheden en doelstellingen geformuleerd, en uitgewerkt in lijn met de geformuleerde missie en visie van het VSV of IGO.

Met taakherschikking bedoelen we bijvoorbeeld dat er gekeken wordt of bepaalde handelingen anders ingericht of uitgevoerd kunnen worden om meer doelmatiger te kunnen werken.

Jaarlijks wordt vastgesteld hoe de taakherschikkingsdoelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan gerealiseerd gaan worden. En deze afspraken worden vastgelegd in een zorgpad en/of een protocol.

Jaarlijks wordt geëvalueerd of de voorgenomen doelstellingen gerealiseerd zijn. Zo nodig wordt een verbeterplan opgesteld.