Home Samenwerkingsprocessen

Samenwerkingsprocessen

De binnen het VSV of IGO aanwezige overlegstructuren en die met bijvoorbeeld CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en andere instanties binnen de Sociale kaart beschreven.

Jaarlijks wordt geëvalueerd hoe de overlegstructuren en de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen en met VSV of IGO verlopen en ervaren worden.

Je kunt denken aan overlegstructuren als een interprofessioneel geboortezorgteam en het multidisciplinair overleg (MDO). Deze evaluatie vindt plaats via cliënten, zorgverleners en bestuurders. Zo nodig wordt na evaluatie een verbeterplan opgesteld.

In VSV of IGO wordt met elkaar op alle niveaus van de zorg en organisatie samengewerkt. Indien problemen in de samenwerking ontstaan, worden die zoveel mogelijk onderling opgelost. Indien dit onvoldoende resultaat heeft, kan een vertrouwenscommissie ingeschakeld worden.

Jaarlijks wordt vastgesteld of er met nieuwe partners samenwerking gezocht zou moeten worden om de doelstellingen vanuit het beleidsplan te kunnen realiseren.