Home Registratie cliëntgegevens

Registratie cliëntgegevens

  • Binnen het VSV of IGO wordt beschreven hoe cliëntgegevens uniform worden geregistreerd en opgeslagen.
  • Binnen het VSV of IGO wordt beschreven hoe cliëntgegevens beveiligd zijn.
  • Binnen het VSV of IGO wordt beschreven hoe privacy van cliënten gewaarborgd is wordt.
  • Conform de AVG dient ook vastgelegd te worden wie toegang heeft tot de cliëntgegevens en met welk doel.
  • De cliëntgegevens worden zo opgeslagen dat ze opvraagbaar zijn voor de cliënt. Zij heeft te allen tijde haar dossier opvragen.
  • Jaarlijks wordt gemonitord of de beschreven procedures voldoende uniform en veilig zijn en of de privacy voldoende gewaarborgd is. Zo nodig worden procedures aangepast.