Home Procedures of te wel: ‘Zo werken …

Procedures of te wel: ‘Zo werken wij’

Van het VSV of IGO worden de aanwezige procedures beschreven en wordt vastgesteld in welke cyclus en hoe ze geëvalueerd dienen te worden (bijvoorbeeld elke 2 jaar).

Jaarlijks wordt bekeken welke beschreven procedures bijgesteld dienen te worden en of nieuwe procedures opgesteld dienen te worden. Daarnaast wordt er een signaleringssysteem ingericht waardoor verkeerde/overbodige procedures bijtijds bijgesteld/vervangen kunnen worden.

Binnen het VSV of IGO worden samenhangende activiteiten om de zorg te verlenen voor de cliënt (primaire processen) die binnen de organisatie plaatsvinden beschreven.

Elke 2 jaar wordt geëvalueerd of de beschrijving van de primaire processen up to date is. Zo nodig wordt deze bijgesteld.

Jaarlijks wordt vastgesteld of het VSV of IGO voldoet aan alle (nieuwe) wet- en regelgeving die aan een organisatie die integrale geboortezorg levert wordt gesteld.