Leeswijzer

Hoe kun je de Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen gebruiken?

Oriënteren op het onderwerp 
Als je nog weinig over het Actieprogramma Kansrijke Start weet en er om te beginnen meer over wilt weten?  Start dan bij het menuonderdeel  Achtergrondinformatie Kansrijke Start.  

Bij dit onderdeel vind je zowel korte, basisinformatie over het programma (bijv. Kansrijke Start in een oogopslag) als verwijzingen naar meer verdiepende informatie met interessante websites met meer achtergrondinformatie (bijv. de Website Kansrijke Start van het Ministerie van VWS).  

Om vlot terug te lezen wat er de afgelopen periode allemaal gebeurd is er een pagina met de verschenen Nieuwsbrieven van Kansrijke Start. 

Aanpak 
Wil je aan de slag (bv. omdat je in een werkgroep zit van je VSV) en wil je meer weten over hoe je dit zou kunnen aanpakken? Neem eens een kijkje op het menuonderdeel Handreikingen. Op de pagina Handreiking KNOV kwetsbare zwangere staat een handig Stappenplan wat behulpzaam zou kunnen zijn. De Handreiking van Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland is meer regionaal gericht, maar kan je mogelijk op ideeën brengen voor jouw regio. Wil je meer achtergrondinformatie, kijk dan eens op het Themadocument Gezonde en kansrijke start.   

Contacten leggen 
Het menuonderdeel Interactieve kaart sociale verloskunde bevat een heel handige kaart waarop je heel gemakkelijk contactgegevens van contactpersonen van lokale coalities in jouw eigen gemeente kunt vinden. Met hen kun je contact opnemen om meer te weten over de lokale coalitie in jouw gemeente, maar ook als je bijvoorbeeld plannen hebt. Zij kunnen je ongetwijfeld verder op weg helpen.  

Het Geboortelandschap bevat trouwens ook contactgegevens van alle JGZ-instellingen, wat ook een gemakkelijk ingang is om contact te krijgen.  

Het menuonderdeel Gemeentelijke organisatie kan ondersteunend zijn om meer te weten te komen over hoe het in de gemeente aan toegaat. Het geeft bijv. inzicht in de verschillende beleidscyclussen, maakt de verschillen tussen de gemeentelijke organisatie en ambtelijke organisatie duidelijk en wat de rol van de politiek en beleidsadviseurs is.  

Aan de slag 
Om meer te weten te komen over verschillende onderdelen waar je ongetwijfeld mee te maken krijgt als jullie lokale coalitie start en zijn jullie daadwerkelijk aan de slag, dan kan het menuonderdeel Vroegsignalering en interventies bruikbaar zijn.  Hier vind je informatie over hoe je kwetsbare zwangeren op kunt sporen, met o.a. een overzicht van verschillende screeningsinstrumenten die beschikbaar zijn.  

Het menuonderdeel Gebruik van cijfers op de pagina Aan de slag bevat allerlei hulpmiddelen om inzicht te krijgen in welke problematiek er in jouw gemeente voorkomt.  

De Analysetool is handig om te gebruiken als je in kaart wil brengen wat er in jouw regio al gebeurt. Op dit menuonderdeel vind je een link naar de tool maar ook meer informatie hierover.   

Ben je in je regio in de fase om te bepalen welke interventies er ingezet zouden kunnen worden om meer ondersteuning te kunnen bieden aan kwetsbare zwangeren? Kijk dan op het menuonderdeel Keuze voor interventies

Bij het daadwerkelijk aan de slag gaan, krijg je ook te maken met financiering, om projecten daadwerkelijk te kunnen realiseren. Het menuonderdeel Financiering bevat een wegwijzer die behulpzaam kan zijn om inzicht te krijgen hoe de financieringsstromen in de verschillende domeinen lopen.  

Voorbeelden 
Als je je wilt oriënteren door te kijken hoe andere regio’s aan de slag gegaan zijn en wat er al ontwikkeld is (bijvoorbeeld zorgpaden, uitwerking van interventies)? Klik dan naar het menuonderdeel Aan de slag.