Handreiking KNOV kwetsbare zwangere

De KNOV heeft een handreiking ontwikkeld, in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep.  Deze handreiking is een hulpmiddel bij het opzetten van een actieve samenwerking van geboortezorg en gemeente (JGZ, GGD en sociaal maatschappelijke zorg). Het bevat een zeer bruikbaar stappenplan voor de aanpak van samenwerking. Het stappenplan geeft bouwstenen om de verbinding tussen geboortezorg en sociaal maatschappelijke zorg vorm te geven als start voor een betere inrichting van zorg aan kwetsbare zwangeren. Het is bedoeld als ondersteuning bij het creëren van draagvlak binnen het VSV, het maken van een wijkgezondheids- profiel en de beleidsdialoog. Met toestemming van de KNOV zijn de beschreven stappen meer ‘interactief’ gemaakt, voor deze wegwijzer. Zie Stappenplan voor netwerkvorming vanuit het VSV