Algemene voorwaarden

Belangrijk

Kennisnet Geboortezorg is uitsluitend bedoeld voor professionele informatie-uitwisseling binnen de geboortzorg. Gebruik van informatie, van persoonlijke gegevens of van de functionaliteiten van Kennisnet Geboortezorg voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan. 

Beheer

 • Het beheer van Kennisnet Geboortezorg ligt bij het College Perinatale Zorg. 
 • Het College Perinatale Zorg is zonder opgave van reden bevoegd om berichten en profielen (tijdelijk, deels of helemaal) van het netwerk te verwijderen. 

Uitsluiting aansprakelijkheid 

 • Het College Perinatale Zorg sluit aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling. 
 • Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers.
 • Het College Perinatale Zorg is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.
 • Gebruikers van Kennisnet Geboortezorg vrijwaren Het College Perinatale Zorg voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten. 

Openbaarmaking en toestemming 

 • Bij de toegang tot deze website en het aanmaken van een profiel verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. 
 • Door akkoord te gaan verklaren deelnemers bekend te zijn met de voorwaarden. 
 • Het College Perinatale Zorg behoudt zich het recht voor het reglement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. 

Besloten /openbaar 

 • Kennisnet Geboortezorg bevat openbare informatie, besloten informatie voor professionals, en informatie voor leden van een werkgroep. 
 • Het College Perinatale Zorg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst. 
 • De hoofdredactie van Kennisnet Geboortezorg is bevoegd tot het wijzigen van het openbaarheidsniveau van geplaatste informatie. 

Gebruik persoonsgegevens 

 • Het CPZ verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. 
 • Het College Perinatale Zorg gebruikt de door u ingevulde persoonsgegevens om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen als deelnemer van kennisnet. Zo werken we toe naar e-mails met kennis op maat, kunnen we u benaderen voor klanttevredenheidsonderzoek of benaderen met een verzoek voor informatie relevant voor andere gebruikers van kennisnetgeboortezorg. Ook kunnen we contact opnemen als we denken relevante informatie voor u te hebben.
 • Minimale gegevens die we van u vragen zijn uw naam, organisatie en emailadres. Overige gegevens zijn op vrijwillige basis. Hoe meer gegevens u wilt delen met andere deelnemers hoe groter uw mogelijheden voor interactie en samenwerking.
Home Home
Actueel
KennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten