Implementatieplan Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Het CPZ en experts vanuit verschillende branche-, patiënten- en beroepsorganisaties hebben de afgelopen 4 maanden gewerkt aan een Implementatieplan van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Dit implementatieplan is op 4 april 2017 aangeboden aan het Zorginstituut.

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg beschrijft op hoofdlijnen de norm voor zorg vanaf de kinderwens tot en met de eerste zes weken na de geboorte, vanuit het perspectief van de zwangere en haar partner. Het doel van integrale geboortezorg is het verbeteren van de zorg door een integrale, multidisciplinaire aanpak, waarbij door de constante evaluatie van de uitkomsten én cliëntervaringen de zorg kwalitatief beter, effectiever en doelmatiger kan worden. Hierbij staat de zorgvraag van de zwangere centraal en is respect en ruimte voor eigen regie. In alle fasen van het geboortezorgproces zijn er vele voorkeursgevoelige beslissingen te nemen. De bedoeling is dat deze beslissingen tot stand komen in een gelijkwaardige dialoog tussen de zwangere en de zorgverlener.

Implementatieplan

Het implementatieplan geeft richting aan de implementatie van de zorgstandaard door professionals in de Verloskundig Samenwerkings Verbanden. Het implementatieplan beschrijft de activiteiten op hoofdlijnen en wordt de komende maanden verder uitgewerkt door een speciaal voor de implementatie van de zorgstandaard opgerichte groep met vertegenwoordiging vanuit de aan het CPZ verbonden branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen: Bo geboortezorg, KNOV, NVK, NVOG, NVZ, Patiëntenfederatie en ZN. Niet alle elementen van de zorgstandaard zijn even eenvoudig te implementeren, mede ook afhankelijk van de lokale situatie en knelpunten. Vanuit de implementatiegroep is een fasering voorgesteld, waarbij haalbaarheid het uitgangspunt is en die voor elke VSV leidend zou moeten zijn. Per element van de zorgstandaard is een streefdatum voorgesteld.

Klik hier voor de pdf van het implementatieplan of hier voor een doorbladerbare versie.

Home Home
Actueel
Overzicht VSV'sKennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten