Over CPZ Het ontstaan van CPZ

Het ontstaan van CPZ

In 2008 werd duidelijk dat de Nederlandse geboortezorg beter moest en beter kon. De resultaten bleven achter bij de internationale benchmark. In het stuurgroepadvies ‘Een Goed Begin’ uit 2010 werd beschreven welke doelen behaald moesten worden: het halveren van vermijdbare babysterfte, het voorkomen van onnodige morbiditeit en het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het versterken van samenhang en communicatie tussen partijen in de geboortezorg. Het College Perinatale Zorg (CPZ) is vervolgens opgericht door Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland om richting te geven aan het advies van de Stuurgroep.