Home
Over CPZ De agenda van CPZ

De agenda van CPZ

De gezamenlijke geboortezorgpartijen staan voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Samen werken we aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin.

In de strategische Agenda voor de Geboortezorg 2018-2022: ‘Integrale geboortezorg: Samen bevalt beter!’ zijn drie ambities benoemd:

  • In 2022 ontvangt elke zwangere, baby & gezin ‘state of the art’ integrale geboortezorg en bieden wij hen bewezen de best mogelijke start.
  • In 2022 is de cliënt een gelijkwaardige partner en beslist zij samen met de zorgprofessional.
  • In 2022 is de geboortezorg hét voorbeeld van een doelmatig, solidair en goed functionerend netwerk.

Deze ambities zijn omgezet in concrete thema’s waar CPZ aan werkt: Implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, verbeteren van kwaliteit, bevorderen van ‘samen beslissen’, professionaliseren van de integrale geboortezorgorganisatie inclusief passende bekostiging, verbinden met het sociaal domein om de kwetsbare zwangere te ondersteunen, verbeteren digitale gegevensuitwisseling.

CPZ voert daarnaast het Programma Transitie Geboortezorg uit. Vanuit dit VWS-programma worden regio’s die willen en kunnen overstappen op integrale geboortezorg met integrale bekostiging – conform de beleidsregel van de NZa – ondersteund bij overstap en implementatie.