Wat we doen

Het College Perinatale Zorg (CPZ) is in 2011 opgericht om vanuit het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte Een Goed Begin (januari 2010) richting te geven aan de beste geboortezorg voor moeder en kind. Het CPZ is de netwerkorganisatie van de veldpartijen Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, die zich voor de transitie naar integrale geboortezorg gezamenlijk hebben georganiseerd.

Missie en activiteiten van CPZ

CPZ wil bijdragen aan de realisatie van de agenda, die door deelnemende partijen in de geboortezorg is vormgegeven. De uitvoering hiervan gaat door, met en namens de deelnemende partijen. Het College Perinatale Zorg heeft als kerntaken:  

  • Gedeelde issues te agenderen en adresseren, beleidsontwikkeling te initiëren en te faciliteren, om de integrale geboortezorg steeds verder te brengen;
  • Deelnemende partijen te ondersteunen met kennis, informatie, randvoorwaarden. CPZ heeft hierbij de rol van regisseur en facilitator in de (door-)ontwikkeling en implementatie van integrale geboortezorg. De ondersteuning van de VSV’s  heeft een grote nadruk in de activiteiten van CPZ, evenals de inzet op participatie en voorlichting van de cliënt.

Focus CPZ

CPZ zet zich in om beleid verder te ontwikkelen op het gebied van implementatie van de zorgstandaard, multidisciplinaire preventie, kwaliteit, bekostiging, de kennisagenda en de randvoorwaarden voor de organisatie van integrale geboortezorg.

Wat er allemaal bereikt is sinds het verschijnen van het rapport "Een Goed Begin" in 2010 en de ambities voor de toekomst ziet u in onderstaande whiteboardanimatie.

Home Home
Actueel
Overzicht VSV'sKennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten