Webinar digitale gegevensuitwisseling: VIPP Babyconnect laatste subsidieronde

Overzicht
Home > nieuws > Webinar digitale gegevensuitwisseling: VIPP Babyconnect laatste subsidieronde

Dinsdag 13 april om 20.00 organiseert CPZ samen met Babyconnect een webinar over de laatste ontwikkelingen bij het samenwerkingsprogramma VIPP Babyconnect. Wat leren we van de ervaringen in de regio Noord-Holland-Noord? Wat is er inmiddels bekend over financiële consequenties? Wat kun je doen om nog mee te doen met VIPP Babyconnect?

Voor 1 juni moeten de uitgewerkte en ondertekende subsidieaanvragen binnen zijn bij het programmabureau van VIPP Babyconnect. Dat is de laatste subsidieronde. Heb je vragen die je nog beantwoord wil hebben? Wat zijn jullie aarzelingen en waaruit bestaat de twijfel over deelname? Stuur deze nu al naar communicatie@collegepz.nl.

Tiidens het webinar gaan we deze en meer vragen beantwoorden. Via onderstaande button kun je je voor het webinar aanmelden.