Veel VSV’s werken aan een moeder/cliëntenraad

Overzicht
Home > nieuws > Veel VSV’s werken aan een moeder/cliëntenraad

Een van de afspraken die is vastgelegd in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is dat een VSV organiseert dat er een adviesraad van zwangere en/of jonge ouders komt. Aan deze regionale adviesraad worden onder andere de uitkomsten van de cliëntervaringsmetingen en het gezamenlijk kwaliteitjaarverslag en beleidsplannen aangeboden en besproken. Volgens de zelfrapportage van de VSV’s in de openbare indicatorenset van het Zorginstituut Nederland (ZiN) over verslagjaar 2017 en 2018 zien we dat bijna de helft van alle VS”V’s werken aan een moederraad/cliëntenraad.

Een van deze actieve adviesraden is de Moederraad Geboortehart uit de regio’s Westfriesland en Waterland. In 2017 is deze moederraad opgericht met en voor de cliënt. De Moederraad Geboortehart komt maandelijks bij elkaar om lopende zaken en voortgang te bespreken. De moederraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het verbeteren en behouden van de kwaliteit van geboortezorg bij alle leden van de IGO. Volgens Cynthia van Stiphout, voorzitter, is de kracht van deze moederraad dat zij goed weten wat hun rol is en nog beter weten wat hun rol niet is. Zo behandelen zij geen klachten en gaan ze niet over organisatie en financiën. De ervaring van Cynthia is dat de moederraad heel serieus wordt genomen. De Moederraad Geboortehart is oprichter van het Landelijk Platform Cliëntenraad Gebooortezorg. Ook staan zij in contact met andere moeder/ouderraden in het land om te ondersteunen en samen sterk te worden in het adviseren.

Wilt u meer weten over de aanpak van de Moederraad Geboortehart? Of wilt u ondersteuning bij het opzetten van een adviesraad in uw regio of een workshop? Vraag informatie of een offerte voor een workshop/ondersteuning aan via moederraad@geboortehart.nl of bel 06-38427107.