Uitnodiging nieuwe werkgroep ‘waardegedreven verbeteren’

5 oktober 2023

Begin 2024 start het Linnean Initiatief* in samenwerking met SAZ, Santeon en CPZ, een werkgroep ‘waardegedreven verbeteren’. We zijn op zoek naar zorgleners binnen de geboortezorg die graag een bijdrage willen leveren.

Tijdens de startbijeenkomst maken we kennis met elkaar en verkennen we over welke onderwerpen we binnen de geboortezorg gezamenlijk kennis kunnen uitwisselen. De eerste gedachten gaan uit naar: uitwisselen van definities van databestanden, software voor uitvraag om daadwerkelijk aan de slag te gaan en Persoonlijke Gezondheids Omgeving.

Deze werkgroep wordt inhoudelijk voorbereid door SAZ en Santeon. We kunnen dan ook gebruik maken van de kennis en ervaring van andere werkgroepen uit andere sectoren uit de zorg bij Linnean. De sessie zal in eerste instantie voorgezeten worden door onze beleidsadviseurs Caroline van Weert en Marleen Kruijt- de Ruiter.

Interesse?

In januari/februari 2024 zal er een startbijeenkomst worden gepland en zullen er meer sessies volgen die naar behoefte online kunnen plaatsvinden. Graag horen we of je interesse hebt om bij deze werkgroep aan te sluiten. Je kunt je interesse doorgeven via het formulier via onderstaande link:

Lukt het niet om je aan te melden? Stuur dan een mail naar linnean@zinl.nl.

* Het Linnean Initiatief is een kennisnetwerk van 1500 leden. Onze leden zijn werkzaam als 1e,- 2e- en 3e-lijnszorgverleners. Ze zijn kwaliteitsmedewerkers, zorgverzekeraars, ICT-experts, consultants, onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de farmaceutische en medisch technologische industrie. Uiteraard maken ook patiënt(vertegenwoordigers) deel uit van het netwerk. Ze vertelden elkaar waar ze in Nederland mee bezig waren. Dat is dan ook de essentie van dit initiatief. Al onze leden zijn aangesloten vanuit hun enthousiasme voor waardegedreven zorg en hun overtuiging dat waardegedreven zorg resulteert in zorg die werkt, voor jou en met jou. Een ieder doet dat op persoonlijke titel. Dat stelt ons in staat om discussies op inhoud te voeren, mét de verschillende perspectieven, maar zonder de belangen. Zo behartigen wij uiteindelijk het huidige en toekomstige publieke belang.


Lees ook

7 december 2023
Kwaliteit

Update aanlevering indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2022 en 2023

Ondanks alle inspanningen ontbreken op dit moment nog zo’n 12.000-15.000 unieke bevallingen in de registratie geboortezorg bij Perined over 2022....
7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
7 december 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In deze nieuwsbrief word je meegenomen in een aantal mooie, inspirerende nieuwsartikelen en wat zich afgelopen maand heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld...