Algemene Verordening Gegevensbescherming

Overzicht
Home > nieuws > Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties een privacy policy (beleid omtrent privacy) opstellen en zichtbaar maken. Deze verordening gaat in per 25 mei 2018.

Het College Perinatale Zorg (CPZ) is in een vergevorderd stadium met het opstellen van deze privacy policy. Het wordt momenteel getoetst door een jurist en zal in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld. Daarna zal deze zo spoedig mogelijk geplaatst worden op kennisnetgeboortezorg.nl en waar nodig kenbaar gemaakt worden via andere kanalen.  

Uiteraard zal het CPZ zo snel mogelijk voldoen aan alle wettelijke eisen die gesteld worden in de AVG. Dit zal echter niet op 25 mei voor 100% gereed zijn. Uiteraard gaan wij ook in de tussentijd met alle zorgvuldigheid met uw persoonlijke gegevens om, binnen de kaders die de AVG schetst.