Aan de slag met preconceptiezorg

Overzicht
Home > nieuws > Aan de slag met preconceptiezorg

Gezond zwanger worden staat in Nederland steeds meer op de (politieke) agenda. Preventie is de sleutel tot betere gezondheidsuitkomsten. Logisch gevolg is dat er eerder gestart wordt met zorg in de geboortezorg door individuele preconceptiezorg. Een proactieve benadering van de zorg rondom zwangerschap en geboorte is nodig om dit ook daadwerkelijk in de praktijk vorm te kunnen geven.

Preconceptie Indicatie Lijst (PIL)

In april 2014 is op initiatief van College Perinatale Zorg (CPZ) gestart met de ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard: de Preconceptie Indicatie lijst (PIL). De PIL beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van bestaande richtlijnen. Doel van de PIL is om gebruik van preconceptiezorg te vergroten en de zorg meer uniform te laten zijn. In 2018 is PIL afgerond en de informatie voor de client is verwerkt in de website www.strakszwangerworden.nl. In 2020 is de PIL opgenomen in het addendum van de ZIG is daarmee definitief verankerd in ons werken, maar aandacht voor preconceptiezorg blijft heel hard nodig. Het grootste probleem daarin is het bereik van potentiële zwangeren, met name in kwetsbare situaties Ook vanuit het Actieprogramma Kansrijke Start is er veel aandacht voor preconceptiegezondheid en wordt er gekeken welke afspraken ALLE professionals die in contact komen met vrouwen (en mannen) in de vruchtbare leeftijd nodig hebben om altijd de vraag te stellen ‘bent u van plan het komende jaar zwanger te worden?’. Als het antwoord ja is, dan kan direct verwezen worden naar de webiste www.strakszwangerworden,nl en voor de juiste preconceptiezorg kan de PIL geraadpleegd worden.

Samenwerken met het sociaal domein

Voor een effectieve aanpak zal het sociaal domein en de zorg meer met elkaar moeten gaan samenwerken. Dit gebeurt op veel plekken al rondom Kansrijke start dat in veel regio’s al vergevorderde samenwerking oplevert. Het blijft echter ook nodig om kennis en expertise te ontwikkelen op het gebied van kinderwens en gezond zwanger worden, voor individuele professionals die werken met vrouwen in de vruchtbare levensfase. Nu zorgverzekeraars dit preconceptieconsult ook vergoeden, ligt er voor deze groep professionals een uitgelezen kans om een bijdrage te leven aan gezond zwanger worden.

Cursus individuele preconceptiezorg

Speciaal voor de groep professionals die deze zorg aan willen bieden, heeft de Academie Verloskunde Maastricht een cursus individuele preconceptiezorg (1 dag) ontwikkeld. De cursus gaat in op de theoretische achtergrond van preconceptionele zorg en risicoselectie (PIL) en waarom preconceptiezorg zo belangrijk is. Naast deze theoretische bagage, krijg je praktische handvatten over de inhoud van het kinderwensspreekuur en hoe de organisatie aan te pakken. Een college over fertiliteit en sexualiteit bereidt je voor op vragen van de toekomstige ouders over dit onderwerp. De cursus kan op locatie worden verzorgd maar er is ook een online-versie ontwikkeld. 

Meer informatie over deze cursus vind je op de website van de Academie Verloskunde Maastricht

Ken je een training preconceptiezorg die geschikt is voor zorgprofessionals in de regio? Geef het door via communicatie@collegepz.nl.