Nieuwsbericht

Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg: Waar staat uw regio?

Op 13 juli 2017 geplaatst door

In januari 2020 moet de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg in heel Nederland ingevoerd zijn. In het Implementatieplan van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat een overzicht van wat wanneer zou moeten gebeuren om dit te bereiken. Per fase van het implementatieplan staat een streefdatum aangegeven. In fase nul, die loopt tot eind juli, worden twee elementen genoemd: ‘Plan van aanpak’ en ‘Gezamenlijke besluitvorming en informed consent’. In dit artikel leest u wat dit inhoudt.

Plan van aanpak

Het is de bedoeling dat elk VSV in juli 2017 over een eigen Plan van aanpak beschikt, waarin staat beschreven hoe de implementatie opgepakt gaat worden. Dit plan hoeft niet ingeleverd te worden, maar is voor eigen gebruik binnen een VSV en kan dienen om de voortgang jaarlijks te evalueren en zo nodig bij te stellen. In de kennisbank staat een format van het CPZ voor het maken van een Plan van aanpak. Tussen regio’s bestaan verschillen in tempo. Sommige regio’s zullen al een Plan van aanpak hebben, anderen kunnen hier van leren. Help elkaar dus vooral door voorbeelden te delen door deze in de Kennisbank te plaatsen. Of door een plan te mailen naar kennisnet@collegepz.nl. Hier is een voorbeeld te vinden.

Gezamenlijke besluitvorming en informed consent

Het 2e element in fase nul betreft het proces van gezamenlijke besluitvorming en informed consent. Binnen de integrale geboortezorg wordt het recht van de vrouw op informed consent, zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gerespecteerd. De vrouw kan dus op basis van volledige informatie keuzes maken ten aanzien van haar zwangerschap, bevalling en kraamperiode. In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg worden vier fasen aangegeven in het proces van gezamenlijke besluitvorming dat de zorgverlener doorloopt met de vrouw. Voorwaarde voor deze gezamenlijke besluitvorming is dat zorgverleners actief luisteren en aandacht hebben voor vragen en wensen van de vrouw. Om gezamenlijke besluitvorming binnen de geboortezorg te operationaliseren, stellen zwangere en coördinerend zorgverlener (een vast aanspreekpunt), volgens de principes van gezamenlijke besluitvorming, een individueel geboortezorgplan op. Een voorbeeld van zo’n plan en een checklist van de KNOV zijn hier te vinden in de Kennisbank. Aan het einde van fase 0 hebben de zorgverleners in de regio met elkaar vastgesteld hoe ze omgaan met informed consent en gezamenlijke besluitvorming.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: College Perinatale Zorg
Functie: Communicatieadviseur
Home Home
Actueel
KennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten