Nieuwsbericht

Vormgeven plan van aanpak implementatie zorgstandaard: tips uit de praktijk

Op 15 juni 2017 geplaatst door

Het maken van een plan van aanpak voor de implementatie van de zorgstandaard is een hot item voor VSV’s. Hoe pak je dit aan? Wat moet er in het plan van aanpak staan? We vroegen het Simone Vankan en Martijn Heringa, respectievelijk verloskundige en gynaecoloog, en al goed op weg met de invoering. Beiden zijn actief als projectleider (Simone) en voorzitter van het bestuur (Martijn) van het VSV ”Verloskunde op één lijn’ rond het WKZ (Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht). In onderstaand interview geven zij een kijkje in hun keuken.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: hoe zijn jullie te werk gegaan met het opstellen van het plan van aanpak?

“Door het wiel niet opnieuw uit te vinden,” zegt Simone Vankan. “We hebben gekeken wat we - alle ketenpartners - al in huis hadden aan documenten, protocollen, plannen, etc. Deze hebben we naast de vereisten van de zorgstandaard gelegd. Zo werd duidelijk wat we allemaal al deden en welke blinden vlekken er nog zijn.” En daar waren er best wat van, beaamt Simone. Ze pakt een formulier, een grove projectplanning, met daarop alle werkgroepen. “Deze dossiers moeten allemaal opgepakt worden. Organisatie, E-health, voorlichting en consultatie, EPD, zorgpaden, cliëntenraad, coördinerend zorgverlener, indicatoren, kwetsbare zwangeren, etc. Al deze onderwerpen zijn belegd in werkgroepen. Als projectleider coördineer ik de activiteiten daarvan.”

Martijn vult Simone aan: “Mijn ervaring is: begin met het plukken van het laaghangend fruit. Voer als eerste vooral datgene in waar je al mee bezig bent of wat je samen snel voor elkaar kunt krijgen. Bekijk het plan van aanpak en de invoering van die kant: wat is er al? Dat stimuleert en beloont. De zorgstandaard biedt ruimte om jouw invloed op de inhoud van de zorgverlening te hebben. Het is niet iets wat je overkomt” Simone voegt toe: “Wat helpt is om de invoering in de juiste proporties te bezien. Veel zaken hierin worden al dagelijks in de praktijk gebracht. Voor mij is dat een heel geruststellende gedachte. We moeten nu samen waarborgen dat we daadwerkelijk de zorg bieden aan onze cliënten. Hier zijn we samen verantwoordelijk voor.”

Ieder jaar heeft het bestuur van het VSV een heidag, waarin het jaarplan wordt opgesteld. Het bestuur kent drie leden en ieder lid kijkt naar de samenwerking vanuit het perspectief van een van de grote ketenpartners. Simone zit daar als projectleider bij. “Het is heel praktisch wat we daar bespreken. Wat doen we al, wat kan verbeteren en wat moet er nieuw opgepakt worden. Het Jaarplan 2017 bleek al de meest onderdelen van de invoering van de zorgstandaard te omvatten, dat is mooi.”

Maar hoe zijn jullie nu begonnen? Jullie werken zo te horen al een tijd goed samen, klopt dat?

Simone: “Ja. In 2001 kwam er een samenwerkingsovereenkomst tot stand wegens een groot tekort aan eerstelijns verloskundigen. Dit tekort bracht veel spanningen met zich mee. Door met elkaar in dialoog te gaan, constateerden we dat de overeenkomstige belangen veel groter waren dan de verschillen. Deze ontdekking leidde tot een samenwerkingsovereenkomst in 2009. De nood bleek uiteindelijk een deugd. Met het invoeren van zorgstandaard plukken we hier nu de vruchten van. Ik ben er namelijk van overtuigd dat goede samenwerking - en dan bedoel ik dat je écht op elkaars kennis vertrouwt en elkaar respecteert - essentieel is bij het invoeren van de zorgstandaard.”

Martijn beaamt: “De crux is volgens mij om samenwerken niet als iets opgelegds te zien, maar als kans om gezamenlijk de koers van de zorgverlening te bepalen. Daarbij is het nodig om ieders belang in de gaten te houden. Het helpt als je eens rechtstreeks vraagt wat de belangen zijn en dat durft te bespreken. Om vervolgens te kijken waar de win-win mogelijkheden liggen en je daarop te focussen.

Jullie hebben gebruik kunnen maken van de modulegelden integrale geboortezorg en daarmee ook externe hulp kunnen inzetten. Hoe ga je aan de slag met een plan van aanpak en de invoering ervan als je geen modulegelden hebt gekregen?

Simone denkt even na. “Het is fijn dat we modulegelden toegekend hebben gekregen, maar ook zijn er heel veel onbezoldigde uren in het project gaan zitten. Het is wel een hele klus om over te gaan naar integrale samenwerking.” De zorgverleners van het VSV bezagen de optie om modulegelden aan te vragen als een uitgelezen kans om te experimenteren.  En als middel om de zorg in te richten naar de gezamenlijke overtuiging. “Een externe adviseur heeft ons geholpen om de weg naar integrale geboortezorg te plaveien. Hij wees ons op de bouwstenen,” vertelt Simone.

Ook zonder modulegelden valt de invoering van de zorgstandaard te verwezenlijken, denken de verloskundige en de gynaecoloog. Een voorwaarde is volgens hen wel dat zorgverleners door het VSV of de ketenpartners de ruimte en de tijd nemen om met de invoering van de zorgstandaard aan de slag te gaan. “Maak uren vrij voor de zorgverleners die hier graag een steentje aan willen bijdragen,” tipt Simone. Martijn haakt hierbij aan: “En geef ze mandaat, zodat ze daadkrachtig en slagvaardig kunnen opereren. En,” voegt hij snel toe “zoek mensen die willen en kunnen volhouden, want het gaat niet van de ene dag op de andere.”

Hebben jullie nog meer tips voor VSV’s die nog bezig zijn met het maken van een plan van aanpak?

Simone: “Ik weet niet of het specifiek voor het maken van een plan van aanpak geldt, maar meer bij het invoeren van de integrale geboortezorg in het algemeen: vind elkaar op de inhoud. Zorg dat dat je vertrekpunt is voor de samenwerking. Geef vertrouwen en blijf bij zorginhoud. Daarna kun je volgende stappen met elkaar gaan maken..” Martijn: “En zet door. Er is altijd weerstand. Benoem dat, erken het, maar laat je er niet door weerhouden.” Als laatste tip: “Ga terug naar de kern. Waar zijn wij naar op weg? Wat is onze stip op de horizon? En kijk bij elke stap of die je er dichterbij brengt. Als je dit goed weet, kun je ook de invloeden van buitenaf – en die zijn er nogal in de geboortezorg – goed op waarde schatten.”   

Laatste vraag: kunnen VSV’s die minder ver zijn contact met jullie opnemen voor tips, advies, informatie, etc.?

“Uiteraard!” zeggen Martijn en Simone in koor. “Mensen kunnen ons het beste bereiken via: vsvwkz@umcutrecht.nl”

Een voorbeeld van een plan van aanpak vindt u op de kennisbank van kennisnetgeboortezorg.nl.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Functie: Projectmanager
Organisatie: College Perinatale Zorg
Home
Actueel
KennisbankVraag & AntwoordConsortiaCPZ Taskforce
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten