Nieuwsbericht

Presentatie aan minister: Preventieagenda Geboortezorg ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ op 6 juni as.

Op 17 mei 2018 geplaatst door

De leden van het College Perinatale Zorg hebben samen een Preventie Agenda opgesteld. Deze wordt op 6 juni a.s. aangeboden aan minister Bruins. Met deze Preventieagenda maken de geboortezorgpartijen concreet hoe wij, vanuit de Agenda voor de Geboortezorg: Samen bevalt beter!, de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) en de adviezen van de Expertgroep Preventie en vanuit ons netwerk, kennis, kunde en relatie met de zwangere onze bijdrage leveren aan een zo goed mogelijke start voor ieder kind in Nederland.

In de Agenda voor de Geboortezorg 2018-2022: Samen Bevalt Beter! hebben de geboortezorgpartijen geconstateerd dat extra inspanning nodig is om integrale preventie rond zwangerschap en geboorte goed gestalte te geven. Het CPZ heeft een expertgroep, onder leiding van prof. Koos van der Velden, gevraagd te adviseren over preventie in de geboortezorg, wat VSV’s)hieraan zouden kunnen bijdragen en hoe het CPZ de VSV’s hierin kan ondersteunen. In het voorjaar van 2018 heeft de Expertgroep Preventie haar advies uitgebracht. Dit advies is breed en overstijgt de mogelijkheden en rol van CPZ en de samenwerkende partijen in het CPZ. Op het terrein preventie gebeurt al heel veel. Niet alleen in landelijke beleidsontwikkeling (Preventie Akkoord en Kansrijke start), maar ook in regionale initiatieven en op het terrein van onderzoek. Daar waar mogelijk zal de geboortezorg aansluiten bij de bestaande initiatieven.

De leden van het CPZ hebben de afgelopen tijd in gezamenlijkheid gewerkt aan het opstellen van een Preventieagenda waarin staat wat de geboortezorgpartijen de komende jaren bijdragen aan een zo goed mogelijke start voor elk kind in Nederland. Deze Agenda wordt aangeboden aan minister Bruins op 6 juni as. De uitnodiging voor deze bijeenkomst vind je in de bijlage.

Wanneer je deze wilt bijwonen, meld je zich dat zo snel mogelijk aan. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je aanmelden via: cpz@collegepz.nl

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Programma Transitie Geboortezorg - TAskforce
Functie: Communicatieadviseur
Home Home
Actueel
KennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten