Nieuwsbericht

Stand van zaken uitvraag indicatoren 2018

Op 9 april 2018 geplaatst door

Wij informeren je graag over de stand van zaken met betrekking tot de uitvraag van cliëntervaringen over 2018.

Brancheoverleg CPZ-deelnemers 27 maart jl.

In het brancheoverleg van de CPZ-deelnemers d.d. 27 maart jl. hebben de CPZ-partijen het CPZ  verzocht Zorginstituut Nederland (ZiN)  te vragen de NPS terug te trekken en/of niet verplicht te stellen. Ook de leden van de Federatie van VSVs hebben een soortgelijk verzoek aan het bestuur van de Federatie gedaan op haar ALV. De reden is dat VSV’s al veel administratieve handelingen moeten verrichten en zelf iets willen hebben aan de uitkomsten om de kwaliteit van de door hen geleverde zorg te verbeteren. Inmiddels hebben de Federatie van VSV’s en het CPZ gezamenlijk dit verzoek schriftelijk aan ZiN overgebracht.
 

Kaderwerkgroep indicatoren 29 maart jl.

Naar aanleiding van het verzoek van de CPZ samenwerkende partijen heeft eveneens een discussie over nut en noodzaak van de NPS plaatsgevonden in de kaderwerkgroep indicatoren, waarin de tripartite partijen (Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en beroepsverenigingen) vertegenwoordigd zijn. Resultaat van deze discussie is dat genoemde tripartite partijen gezamenlijk een nieuw voorstel zullen doen voor één landelijke cliëntervaringslijst. De partijen zijn zich ervan bewust dat er haast geboden is en zullen uiterlijk juni a.s. aan ZiN een gezamenlijk voorstel doen voor één cliëntervaringslijst.

 

Gevolgen voor VSV’s/IGO’s

Bovenstaande houdt in dat VSV’s/IGO’s die op dit moment nog geen NPS en tweede cliëntervaringsinstrument hebben geïmplementeerd, kunnen wachten tot er eind mei/begin juni meer bekend is over het voorstel van de tripartite partijen. VSV’s/IGO’s die al gestart zijn met de implementatie van de NPS, kunnen daarmee doorgaan totdat er meer bekend is over het resultaat van het verzoek aan ZiN.

 

Overzicht erkende cliëntervaringslijsten

Ten behoeve van VSV/IGO’s is door het CPZ een overzicht gemaakt van de door het Zorginstituut Nederland genoemde instrumenten in de indicatorenset integrale geboortezorg, aangevuld met de CCCQ. Je bent van harte welkom om gebruik te maken van dit overzicht bij het maken van een keuze voor een cliëntervaringsinstrument. Dit overzicht is met zorg opgesteld door en beschikbaar gesteld door het CPZ. Mochten er desondanks onjuistheden in staan, meld dit dan aan ons, zodat we dit kunnen aanpassen. 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Home Home
Actueel
KennisbankConsortiaCPZ TaskforcePreventie
Over CPZ
Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten