Home Management van financiële middelen

Management van financiële middelen

Het VSV of IGO streeft zoveel mogelijk doelmatige zorgverlening na, vanuit de gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hiervoor worden beleidsafspraken gemaakt in het meerjarenbeleidsplan (bv over mogelijkheden taakherschikking, differentiatie en substitutie). Jaarlijks wordt de doelmatigheid van de organisatie geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Elk kwartaal wordt inzichtelijk gemaakt hoe omgegaan is met de beschikbare middelen om de activiteiten van de organisatie zo effectief en efficiënt uit te kunnen voeren. Zo nodig wordt beleid aangepast.

Elk kwartaal worden ‘productiecijfers’ (onder meer aantal bevallingen) gepresenteerd en gespiegeld aan de in het jaarplan geformuleerde prognose van bijvoorbeeld het aantal bevallingen.