Kwaliteit Zorgstandaard

Voorwaarden kwaliteitssysteem volgens Zorgstandaard Integrale geboortezorg

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat een VSV of IGO per 1 januari 2018 kwaliteitsbeleid hebben, inclusief een kwaliteitscyclus en indicatoren:

  • Er is een kwaliteitssysteem opgezet, dat tevens rekening houdt met aspecten als effectiviteit en doelmatigheid.
  • Kwaliteitsbevordering en -bewaking is methodisch aangepakt, in een cyclisch proces en is structureel ingebed binnen de zorgorganisatie.
  • Het gezamenlijk continu monitoren van de kwaliteit in de eigen regio en opstellen verbeterplannen. Het analyseren en verbeteren van prestaties vanuit het perspectief van zowel de zorgverlener als zwangere. Aanbevelingen voor verbetering samenwerking, richtlijnontwikkeling/ zorgpaden, inventariseren en scholingsnoodzaak.
  • Deelname zorgverleners aan perinatale audits en perinatale registratie van Perined
  • De gemeten resultaten worden besproken, geanalyseerd en leiden tot verbeter- en borgingsplannen.