Wegwijzer inrichting kwaliteitssysteem voor integrale geboortezorg

Kwaliteit Hulp bij het inrichten van een kwal…

Wegwijzer inrichting kwaliteitssysteem

Inleiding
In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat kwaliteitsbevordering en – bewaking planmatig en gestructureerd aangepakt moet worden binnen een VSV of IGO. Maar hoe pak je zoiets aan? Waar begin je? Wat doe je met de uitkomsten van de indicatoren en de cliëntervaringen? En hoe kom je gezamenlijk tot verbeterplannen om de kwaliteit van zorg te verbeteren? En hoe hou je vervolgens de vinger aan de pols? Hoe helpt een PDCA-cyclus hierbij?

Deze wegwijzer is opgesteld om VSV’s en IGO’s te ondersteunen bij het inrichten van een dergelijk kwaliteitssysteem.