Home
Kwaliteit VSV of IGO als lerende organisatie

VSV of IGO als lerende organisatie

Uitgangspunt voor dit kwaliteitsmanagementsysteem is het principe van een “lerende organisatie” aan de hand van “cyclisch evalueren”. De gedachte bij een lerende organisatie is dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren. Dus als zij nieuwe vaardigheden opdoen en leren deze toe te passen in hun werkzaamheden om zo hun gezamenlijke ambitie te verwezenlijken.

Zelfevaluatie is hierbij een hulpmiddel: het geeft aan waar een organisatie zich bevindt in haar streven naar optimale kwaliteit. Tegelijkertijd maakt een zelfevaluatie duidelijk wat er in de eigen organisatie nog moet gebeuren vóór de status van excellente organisatie wordt bereikt.

Zelfevaluatie volgens het model van INK helpt verbeterpunten te identificeren en kan zo bijdragen om te bepalen wat de beste aanpakken zijn. Het helpt organisaties om bij het formuleren van verbeteractiviteiten te focussen op de belangrijkste aandachtsgebieden waar verbetering nodig is. Door de PDCA-cyclus op de verschillende onderdelen van het INK-model toe te passen, wordt zowel gewerkt aan continue kwaliteitsverbetering als aan het borgen ervan.