Home
Kwaliteit Stap 6: Auditsysteem

Stap 6

Intern en extern auditsysteem voor VSV of IGO

Intern auditsysteem

VSV’s en IGO’s kunnen ook met elkaar een intern auditsysteem opzetten.

Hiervoor wordt allereerst met elkaar afgesproken welk onderwerp of onderwerpen onder de loep genomen worden (bijvoorbeeld de aanwezigheid en werkzaamheid van het kwaliteitssysteem). Vooraf zou met elkaar bepaald kunnen worden wat minimale eisen zijn waaraan een kwaliteitssysteem van een VSV of IGO zou moeten voldoen.

Om de interne audits uit te kunnen voeren zullen interne auditoren aangesteld (en opgeleid) moeten worden (bij voorkeur een aantal). Om audits te kunnen uitvoeren door de auditoren, wordt het onderwerp van de audit uitgewerkt in een beoordelingskader, zodat de verschillende auditoren op dezelfde wijze de VSV’s en IGO’s kunnen beoordelen en aangeven waar verbetermogelijkheden liggen.

Vervolgens worden in een auditprotocol verschillende rollen (voorzitter, lid, secretaris) uitgewerkt en beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Voorafgaand aan de audit evalueren de VSV’s en IGO’s zelf hun functioneren met betrekking tot het onderwerp dat onder de loep genomen wordt. De audits worden afgenomen aan de hand van de zelfevaluaties


Extern auditsysteem

Het VSV of IGO die geaccrediteerd is krijgt op deze wijze een ‘keurmerk’ van de accrediterende organisatie. Vergelijkbare accreditatiesystemen zijn bijvoorbeeld NHG-Praktijkaccreditering.