Kwaliteit Stap 5: Benchmark onderling

Stap 5

Benchmark VSV of IGO onderling

Een andere benchmarkmogelijkheid voor VSV’s en IGO’s is het onderling vergelijken van gegevens aan de hand van Perined-gegevens (maar in principe zouden ook andere gegevens hiervoor gebruikt kunnen worden – bv declaratiegegevens en/of CBS-cijfers).

Hierbij spreken VSV’s en IGO’s die hieraan willen meedoen, af dat zij periodiek
(bijvoorbeeld jaarlijks) elkaars gegevens ontvangen en bespreken. Bij deze methode worden de prestaties van de VSV’s en IGO’s niet vergeleken met landelijke gemiddelden maar met elkaars uitkomsten. Hiervoor is het VSV of IGO fysiek aanwezig.

Aan de hand van vooraf afgesproken indicatoren (waar kijken we met elkaar dit jaar naar? of opmerkelijke geconstateerde verschillen in uitkomsten) bevragen deelnemende VSV’s en IGO’s elkaar over hoe verschillen geduid kunnen worden: wat doen jullie wat maakt dat je dit resultaat hebt? Zouden we dit ook in onze regio op kunnen pakken?

Met behulp van deze benchmarkmethode kunnen organisaties van elkaars werkwijze leren als lerende organisaties. Ook zouden deelnemende organisaties bijvoorbeeld met elkaar af kunnen spreken welke doelen ze gezamenlijk zouden willen bereiken (waarop zouden we de komende periode met elkaar kunnen verbeteren).