Stap 4: Benchmark landelijk Gebruik P’Insight gegevens

Gebruik P’Insight gegevens

Bij het bestuderen van de P’Insight gegevens van het VSV of IGO blijkt bijvoorbeeld het percentage vaginale stuitbevallingen lager te zijn dan het landelijke gemiddelde. Ook is een trend zichtbaar van de laatste 5 jaar dat het aantal vaginale stuitbevallingen is afgenomen. Het VSV of IGO besluit dat ze het percentage stuitbevallingen willen verhogen en formuleren een doelstelling hierop. Een voor dit doel ingestelde werkgroep bestaande uit zorgverleners (uit minimaal de betrokken disciplines) beschrijft met elkaar hoe ze de activiteiten die nodig zijn om het aantal vaginale stuitbevallingen te verhogen. Vervolgens worden deze activiteiten uitgevoerd en gemonitord. Een jaar na invoering wordt, aan de hand van de nieuwe P’Insight gegevens, beoordeeld of het aantal vaginale stuitbevallingen daadwerkelijk gestegen is. Zo nodig wordt een verbeterplan opgesteld.

Bijlagen