Stap 3: Managementsysteem Organisatie en randvoorwaarden

Organisatie en randvoorwaarden

Dit onderdeel heeft betrekking op de organisatie van het VSV of IGO: het geeft o.a. richting aan de uitvoering van de plannen van het VSV of IGO en geeft helderheid over de verantwoordelijkheden van deelnemers van het VSV of IGO.