Stap 3: Managementsysteem Kwaliteits-Indicatoren

Kwaliteits-Indicatoren

Jaarlijks wordt op de website van de Inspectie www.igj.nl vastgesteld of er aandachtsgebieden zijn waar het VSV of IGO zich de komende periode op zou moeten richten.

Inhoud