Home
Kwaliteit Stap 3: Managementsysteem

Stap 3

Kwaliteitsmanagementsysteem voor VSV of IGO

Een volledig Kwaliteitsmanagementsysteem Integrale Geboortezorg zal bestaan uit activiteiten op de volgende onderdelen:

De verschillende onderdelen bevatten zowel organisatiegebieden (structuur en proces) als resultaatgebieden (uitkomsten) en worden beschreven met betrekking tot de inrichting, het monitoren van de ontwikkeling, het cyclisch evalueren en zo nodig bijstellen van de inrichting. Voor ondersteuning van het invoeren: zie de checklist in pdf.

Klik hier voor het downloaden van de checklist in word