Perinatal audits

Elk half jaar worden met alle zorgverleners perinatale auditbijeenkomsten gehouden waarin opgetreden perinatale sterftes besproken en geëvalueerd worden. Zo nodig worden verbetertrajecten beschreven en in gang gezet.

Jaarlijks wordt geëvalueerd of de hieruit geformuleerde verbetertrajecten geïmplementeerd zijn.

Bijlagen