Stap 2: Implementatie ZIG
Basisingrediënten Eisen Zorginstituut Nederland (ZiN)

Eisen Zorginstituut Nederland (ZiN)

Vanaf 2018 dient het VSV of IGO de Indicatorenset integrale geboortezorg op te leveren. Het gaat hierbij om Zorg-Uitkomstindicatoren, Cliëntervaringen en Cliëntpreferenties.

  • Het VSV of IGO legt een werkwijze vast met betrekking tot het aanleveren van de kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut. Hierin staat beschreven wie welke gegevens levert aan wie en wie verantwoordelijk is voor de aanlevering aan het Zorginstituut.
  • Jaarlijks wordt bekeken of de vastgelegde werkwijze nog van toepassing is.
  • Jaarlijks (uiterlijk 1 mei) worden de indicatoren opgeleverd volgens instructies Zorginstituut (zie www.zorginzicht.nl) (aan openbare database ZiN en op de website van het VSV of IGO)
  • Resultaten van de indicatoren uitkomsten worden jaarlijks besproken binnen VSV of IGO en gespiegeld met voorgaande jaren binnen het VSV of IGO. Zo nodig worden verbetertrajecten geformuleerd met SMART doelstellingen.
  • Jaarlijks worden geformuleerde verbetertrajecten gemonitord, besproken en zo nodig bijgesteld.