Stap 2: Implementatie ZIG
Basisingrediënten Cliëntervaringen opvragen en gebru…

Cliëntervaringen opvragen en gebruiken

Ervaringen van alle cliënten van het VSV of IGO worden bepaald met behulp van de Net Promotor Score (NPS).

Door het VSV of IGO wordt beschreven hoe en wanneer cliëntervaringen geëvalueerd worden, hoe de resultaten verwerkt worden in de zorgverlening (protocollen, afspraken ed) en hoe en naar wie wordt gerapporteerd – Intern: VSV of IGO en cliëntenraad.

Extern wordt de NPS score eenmaal per jaar aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland. Het ZiN maakt dit landelijk openbaar.

Een deel van de cliënten zal tevens een andere, uitgebreidere gevalideerde vragenlijst voorgelegd krijgen. Dit kan de ReproQ, ICHOM (Value Based Health Care-lijst), de LadyX of een andere gevalideerde vragenlijst zijn. Het VSV publiceert deze informatie op de eigen website.

Tenminste elk half jaar worden resultaten van cliëntervaringsonderzoek besproken en zo nodig worden verbetertrajecten geformuleerd. Enerzijds op het niveau van de uitvraag en de verzameling van antwoorden (logistiek). Anderzijds op het niveau van het zorgaanbod (inhoudelijk).

Jaarlijks wordt gemonitord of eventuele verbetertrajecten op deze twee niveaus daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Zo nodig wordt een en ander bijgesteld.

Bijlagen