Stap 1: PDCA cyclus Ideeën voor cyclisch evalueren

Ideeën voor cyclisch evalueren binnen lerende organisatie

Cyclisch evalueren binnen een lerende organisatie kan betrekking hebben op allerlei soorten activiteiten:

  1. Doelstellingen binnen je VSV of IGO: het monitoren of de doelstellingen ook daadwerkelijk behaald worden en wat er eventueel nodig is om dit alsnog voor elkaar te krijgen
  2. Uitkomsten van de perinatale audit: welke verbeterpunten zijn beschreven en ingezet: na een vooraf afgesproken periode kijken of de verbeteringen ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd
  3. Protocollen, werkafspraken, zorgpaden etc: nadat deze vastgesteld zijn regelmatig met elkaar doornemen of de afspraken die met elkaar gemaakt zijn ook daadwerkelijk werken en of ze nog up-to-date zijn (State of the Art).
  4. Resultaten van AOI, cliëntervaringen, medewerkerservaringen, etc. Hoe zien onze resultaten eruit? Wat willen we met elkaar verbeteren? Opnieuw gegevens verzamelen: is daadwerkelijk verbeterd wat we wilden verbeteren?
  5. Evalueren en inzetten van verbeteracties: leveren ze de resultaten op die we ervan verwachtten?
  6. Ideeënbus voor cliënten of medewerkers: een punt waar medewerkers of cliënten suggesties ter verbetering kunnen inleveren. Vervolgens gegevens over deze ideeën/suggesties verzamelen, activiteiten bedenken en uitvoeren en na een vooraf afgesproken periode kijken of de voorgenomen activiteiten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Eventueel meten of er ook daadwerkelijk verbeteringen zijn opgetreden.
Bijlagen: