Home
Kwaliteit Stap 1: PDCA cyclus

Stap 1

Evalueer cyclisch aan de hand van PDCA-cyclus

Cyclisch evalueren wordt gebruikt als hulpmiddel voor een lerende organisatie. Deze methode om te verbeteren is binnen de gezondheidszorg algemeen geaccepteerd. Er zijn hierbij verschillende stappen te onderscheiden: plannen, uitvoeren, evalueren en eventueel bijstellen van activiteiten. Cyclisch evalueren heeft betrekking op het planmatig regelmatig terug laten komen van voorgenomen handelingen, om te kijken of datgene wat je je hebt voorgenomen ook daadwerkelijk gerealiseerd is. De cyclus wordt vervolgens herhaald, totdat het gewenste resultaat is bereikt of nieuwe doelstellingen geformuleerd worden. Op deze wijze ‘leert’ de organisatie van de eigen werkzaamheden en metingen met als doel continue verbetering.

Bijlagen

Ideeën voor cyclisch evalueren binnen lerende organisatie