Planning Jaar 2 (2019)

Jaar 2 (2019)

Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg onderdelen:

 • Perinataal Webbased Dossier
 • Aandacht voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden

Ontwikkelen onderdelen uit stap 3:

 • Systeem
  • monitoren en evalueren alle onderdelen (inclusief meerjarenplanning)
  • continue verbetering
  • financiële verantwoording
  • (verplichte) nascholing
  • patiëntveiligheid
 • Klachtenregeling
 • Oplevering indicatoren externe verantwoording (ZiN en website) en intern
  kwaliteitsbeleid