Planning Jaar 1 (2018)

Jaar 1 (2018)

Introduceren begrip “lerende organisatie” aan de hand van de PDCA-cyclus.

Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg onderdelen:

 • Adequate voorlichting en counseling
 • Individueel geboortezorgplan
 • Preconceptiezorg
 • Doorontwikkeling verloskundig samenwerkingsverband

Onderdelen uit stap 2:

 • Meerjarenbeleidsplan en kwaliteitsjaarplan
 • Perinatal audits
 • Protocollen, richtlijnen, standaarden, zorgpaden, werkinstructies- en
 • afspraken
 • Perined Insight
 • Eisen Zorginstituut
 • Cliëntervaringen opvragen en gebruiken (NPS)
 • Cliëntervaringsonderzoek naar keuze (naast NPS)
 • Opzet medewerkerstevredenheid / ervaringen instrument