Planning Jaar 0 (2017)

Jaar 0 (2017)

Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg onderdelen:

  • Gezamenlijke besluitvorming, bejegening en Informed Consent
  • Kwaliteitsbeleid, inclusief kwaliteitscyclus en indicatoren
  • Multidisciplinaire en -lijnoverstijgende samenwerking
  • Interprofessioneel geboortezorg team
  • Zwangere en (ongeboren)kind centraal
  • Eén vast aanspreekpunt: coördinerend zorgverlener
  • Prenatale zorg
  • Zorg bij bevalling en geboorte
  • Zorg na de bevalling en geboorte
  • Acute zorg

Zie ook Implementatietool ZIG